Agjenda e takimeve informuese që do të zhvillojë ASCAL  në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve: