Administrata

Erisa Dhimitri

Funksioni / Pozicioni: Kryetare e Degës së Burimeve Njerëzore

Eni Goxhaj

Funksioni / Pozicioni: Specialist IT

Marsilda Zeqiraj

Funksioni / Pozicioni: Specialistite e Sigurimit të Brendshëm, Cilësisë, ALUMNI dhe Karrierës

Ardiana Dervishi

Funksioni / Pozicioni: Kryetare e Degës së Financës

Pamela Merdani

Funksioni / Pozicioni: Specialiste Finance

Eni Masha

Funksioni / Pozicioni: Laborante e Departamentit të Restaurimit dhe Teknologjisë së Arkitekturës

Erlinda Ruci

Funksioni / Pozicioni: Laborante e Departamentit të Urbanistikës

Selime Peci

Funksioni / Pozicioni: Kryesekretare Mësimore

Habibe Çaça

Funksioni / Pozicioni: Sekretare Mësimore

Fjora Cane

Funksioni / Pozicioni: Sekretare Mësimore

Edlira Melo

Funksioni / Pozicioni: Administrator i FAU

Aldina Xhelaj

Funksioni / Pozicioni: Laborante e Departamentit të Arkitekturës