Njoftohen të gjithë studentët përsëritës në lëndën Studio Arkitekture 2 se provimi i lëndës do të zhvillohet:

16 / 17 Mars 2021 Ora 9.00


Informacioni mbi mënyrën e zhvillimit të provimit, lidhja Zoom dhe rregullorja e provimit do t’ju komunikohen në Google Classroom.


Klasa mund te aksesohet permes kodit 


x53pdwm


Suksese!