NJOFTIM PER RIFILLIMIN E PROCESIT MESIMOR NE DATEN 16 DHJETOR 2019

Si rezultat i situatës së jashtëzakonshme të krijuar nga tërmeti i fuqishëm i datës 26 Nëntor 2019, procesi mësimor në UPT u ndërpre përkohësisht deri në datën 13.12.2019. Rektorati, pasi analizoi raportet e vlerësimit të godinave tona, vendosi:

Në FAU mësimi do të rifillojë ditën e Hënë, datë 16.12.2019 për te gjitha programet qe mbulon FAU.

Struktura mësimore e procesit mësimor ndryshon, duke ju përshtatur situatës së krijuar. Bashkëngjitur do të gjeni strukturën mësimore, të ndryshuar, për vitin akademik 2019-2020, e cila zbatohet për FAU.

Struktura mesimore e ndryshuar cikli i pare dhe programet e integruara te ciklit te dyte te studimeve

Struktura mesimore e ndryshuar cikli i dyte

Informacionin e plote mund ta gjeni ne faqen zyrtare te UPT:

https://www.upt.al/bashkepunime/aktivitete/1009-njoftim-3

ZHVILLIMI I MESIMIT DHE ORARI

Duke ju përshtatur situatës së krijuar mesimi per:

  • Programin e Integruar studimi MSc.– Profili Arkitekt
  • Programin e Integruar studimi MSc.– Profili Urbanist
  • Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn

do te zhvillohet me dy turne 8.00-14.00 dhe 14.00- 21.00 ne godinen e re FAU/FIN pasi godina e vjeter eshte vleresuar e papershtatshme per zhvillimin e mesimit si pasoje e termetit.

  • Masteri i Reastaurimit te Monumenteve te Kultures

do te zhvillohet ne ambientet e FIMIF mbas ores 14.00

Orari Semestri Pare_2019-2020_Date 16.12.2019