Përshëndetje studentë,
Ju njoftojmë se faqja online e sekretarisë mësimore Bit-Albania është bllokuar.
Jemi në pritje të udhëzimeve lidhur me vijimin e sekretarisë mësimore online.