Më poshtë gjeni mandatin për kryerjen e pagesës për regjistrim në konkursin e pranimit, viti akademik 2022-2023.
Pagesa kryhet te CREDINS BANK.