Dorëzimi i diplomës kryhet më datë 21 Korrik 2021
Mbrojtja më datë 23 Korrik 2021
Suksese!