Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në Istanbul Technical University (ITU), në Turqi.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni në dokumentin bashkangjitur:

Afati i aplikimit është 15 janar 2022.