bushati

Profili biografik
Lindur nё Shkodёr  nё 14 dhjetor 1965.
Diplomuar nё vitin 1992 nё degёn Arkitekturё dhe Urbanistikё, Fakulteti i Inxhinierisё sё Ndёrtimit, UPT.
Aktiviteti didaktik
Nga 2009 e nё vazhdim – Lektore, Fakulteti i Arkitekturёs dhe Urbanistikёs, UPT.
Kualifikimi
2004-2006 – Master shkencor nё “Architectural Survey and Documentation Restoration of Architecture” Universiteti “La sapienza”, Universiteti i Valencias, UPT.
Nga 2010 – Kandidate pёr titullin Doktor i Shkencave pranё  Fakultetit tё Arkitekturёs dhe Urbanistikёs. Tema e Doktoratёs: “Kushtet mikroklimaterike tё  godinave tё  muzeve nё vendin tonё. Rast i marrё nё studim MHK-Tiranё.”

Kontakt: etleva.bushati@fau.edu.al

Mësimdhënia:

  • Teknologji Arkitekture 3