Ju njoftojmë në bazë të strukturës mësimore të rishikuar fillimi i vitit akademik për programet e studimit si më poshtë fillon:

  1. Bachelor ne Arkitekture Interieri dhe Dizajni fillon më datë 18.10.2021
  2. Master i Shkencave në Arkitekturë profili Arkitekt dhe profili Urbanist, për vitet 1, 2, 3 fillon më datë 18.10.2021.
  3. Master i Shkencave në Arkitekturë profili Arkitekt dhe profili Urbanist, për vitet 4, 5 fillon më datë 01.11.2021.
  4. Master Profesional në “Restaurim Monumentesh Kulture”, fillon më datë 01.11.2021.