Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Departamenti i Arkitekturës, kërkon të punësojë 2 (dy) personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Asistent-lektor për lëndët;

  1. Asistent-lektor në lëndët “Workshop 1/2/3”, në programin e studimit Bachelor në Arkitekturë Interieri Dizajn;
  2. Asistent-lektor në lëndën “Procese industriale dhe metoda prodhimi” dhe “Materiale dhe Teknologji” në programin e studimit Bachelor në Arkitekturë Interieri Dizajn.

Per kriteret konsultohuni me njoftim për shpallje konkursi publik:

APP_FAU_Arkitektura