Ju njoftojmë se për arsye të festës,

ditës së pushimit zyrtar në datë 22 mars 2021,

provimet e kësaj date,

spostohen të nesërmen më datë 23 mars 2021 në të njëjtin orar. 

Gjithashtu njoftojmë se provimi i lëndës Teknologji 3 ka ndryshim në orar, 

do të zhvillohet po në datë 23 mars 2021, por në orën 13.00.

Faleminderit, për mirëkuptimin!