Nisur nga situata e pandemisë Covid19 dhe vështirëstë e krijuara prej saj, afati i pagesave të tarifave të shkollimit për vitin 2019-2020 është shtyrë.
Njoftohen studentët e Fakultetit te  Arkitekturës e Urbanistikës që të kryejnë pagesën e kësaj tarife brenda datës 10 Tetor 2020.