Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në Universitetin Politeknik të Torinos, (POLITO), Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni në dokumentin bashkangjitur:

Afati i aplikimit është 24 janar 2022.