Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes bilaterale KA1, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të FAU, Universitetit Politeknik të Tiranës në Universitetin e Barit në Itali.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 • Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie

Kohëzgjatja e bursave:

 • 2 Mobilitete mësimdhënie stafi – 7 ditë (5 ditë për mobilitet + 2 ditë për udhëtime)

Fushat e studimit:

Arkitekturë/Urbanistikë

Dokumentet e nevojshme për aplikim për mësimdhënie për stafin akademik:

 • Formulari i aplikimit
 • CV+ lista e publikimeve (në gjuhën angleze);
 • Kopje e Pasaportës;
 • Një letër motivimi(në gjuhën angleze)
 • Diploma e nivelit të fundit të studimeve.
 • Certifikata e gjuhës së huaj(Niveli minimal i gjuhës angleze B2)
 • Vërtetim pune;
 • Aprovim nga Përgjegjësi i njësisë bazë ku aplikanti bën pjesë, në lidhje me planin e mobilitetit dhe periudhën, të parashikuara për tu kryer në Universitetin pritës*;
 • Letra e konfirmimit nga Universiteti pritës;
 • Dokumenti i Mobility Agreement (“Staff Mobility for Teaching” or Staff Mobility for Training”) për stafin akademik në Universitetin pritës;

Afati i aplikimit deri në Datën 31.05.2019

Për të shkarkuar formatin e “Mobility Agreement”klikoni si më poshtë:

 http://www.unitir.edu.al/images/Bursat/Teaching_Mobility_Plan.pdf