Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për staf të Universitetit Politeknik të Tiranës, në Università degli Studi di Trento.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin, mënyrën e aplikimit dhe afatet kohore e gjeni në dokumentin bashkangjitru:

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 30 prill 2022.