• Prof. Andrea Maliqari
  • Prof. Florian Nepravishta
  • Prof. As. Armand Vokshi
  • Prof. As. Lumturi Meniku
  • Prof. Enkelejda Beqiraj