Hapet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh dhe stafi të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1 të Programit Erasmus+, në Universidade da Coruña, Spanjë (Afati i aplikimit 10 Nëntor 2023)

Shtyhet thirrja për mobilitete (bursa) studentësh të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus + Istanbul Technical University, Turqi