Diplomuar në Universitetin e Bolonjës, ka një eksperience të gjatë si konsulent dhe projektues në Shqipëri dhe Itali mbi tema të arkitekturës, urbanistikës dhe dizajnit.
Ka qenë asistent pedagog në Fakultetin e Arkitekturës, në Universitetin e Bolonjës dhe pedagog në disa institute formimi dhe trajnimi profesional në Itali.
Gjatë studimeve universitare, në bashkëpunim me profesorë të Universitetit të Bolonjës, ka marrë pjesë në një sërë ekspozitash dhe publikimesh mbi tematika të ndryshme arkitekturore dhe urbane.
Ka qenë pjesë e grupeve të punës në hartimin e disa planeve të përgjithshme vendore PPV dhe të detajuara vendore PDV si dhe pjesë e programit 100 Fshatrat, të organizuar nga Qeveria Shqiptare.
Nga viti 2020 është pedagog me kohë të plotë në Departamentin e Arkitekturës.

Lëndët:
Materiale dhe Teknologji – BAID
Procese Industriale dhe Metoda Prodhimi – BAID
Fizikë Teknike Ambientale – MSHA
Projektim Ambiental – MSHA
Studio Diplome – BAID
 

Kontakt: edmond.pergega@fau.edu.al