Armand Vokshi

Prej vitit 2016, Prof. As. Dr. Armand Vokshi është zgjedhur drejtues i Departamentit të Urbanistikës në FAU. Gjithashtu në 2016 ai u zgjodh kryetar i Shoqatës së Arkitektëve të Shqipërisë.

Kontakt: armand.vokshi@fau.edu.al