Njoftohen studentët e të gjitha cikleve të studimit me kohë të plotë në FAU, të cilët nuk kanë paguar deri tani tarifën e shkollimit për vitin akademik 2021-2022, se brenda datës 13 MAJ 2022 duhet të bëjnë pagesën e saj.