Ne kuader te bashkepunimit te UPT-se me Bashkine Tirane, po ju bej me dije se zyra e karrieres se Bashkise do te organizoje workshope rreth shkrimit te nje CV te suksesshme dhe Letres se Motivimit. Trajnimet do te zhvillohen per studentet, kryesisht te vitit te III Bachelor dhe studente te ciklit Master.

Ky takim do te zgjasi rreth 1.5 ore ku studentet do te kene mundesi te marrrin teknikat kontemporane te shkrimit te ketyre 2 elementeve kaq te rendesishem te plotesimit te dosjes se tyre te karrieres.

Per te zhvilluar kete aktivitet na nevojitet mbeshtetja juaj per te hartuar nje kalendar me datat dhe oren, sallen ku do te jete e mundur te kemi pjesemarrjen e studenteve.

Grupi duhet te kete maximalisht 30 studente.

Bashkelidhur po ju dergoj tabelen qe do te plotesoni dhe nje model se si do te zhvillohen trajnimet.