Të dashur studentë!

Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 bilaterale,

është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete

për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës

në Universitetin Politeknik të Torinos, në Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni duke klikuar këtu:

http://upt.al/bashkepunime/aktivitete/1153-njoftim-hapet-thirrja-per-mobilitete-bursa-studentesh-te-upt-se-ne-kuader-te-marreveshjes-ka1-te-programit-erasmus-ne-universitetin-politeknik-te-torinos-ne-itali-2

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 25 Nëntor 2020.