Renditja e kandidatëve në degët Arkitekturë, Arkitekturë Interieri dhe Dizajn dhe Urbanistikë – Raundi I | FAU UPT
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Bashkëngjitur do të gjeni:

të cilët te tre së bashku formojnë pasqyrën e detajuar të procedurave të aplikimit dhe të regjistrimit të maturanteve në Institucionet e Arsimit të Lartë për vitin akademik 2020 – 2021.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency