Botohet “Guida studentore” 2022 – 2023 | FAU UPT
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës

Universiteti Politeknik i Tiranës për të katërtin vit radhazi boton “Guidën studentore”, kaq të rëndësishme për studentët e vitit të parë dhe që ka për qëllim të shërbejë si një udhërrëfyes për lehtësimin dhe përmirësimin e jetës suaj studentore. Kjo guidë do të ketë karakter:
– informues mbi të drejtat dhe detyrimet e studentëve, vendndodhjet, strukturën e brendshme të universitetit të tyre, ndarjen e fakulteteve dhe pikat e kontakteve të rëndësishme;
– orientues mbi njohjen e sistemit të transportit urban, qytetas dhe ndërqytetas që ndihmon në lehtësimin e aktivitetit të ngarkuar ditor;
– njohës mbi tarifat, adresat dhe kontaktet e nevojshme dhe të domosdoshme të çdo institucioni në shërbim të qytetarit dhe më specifikisht në shërbim të studentit.

Njoftohen te gjithe studentet ne te gjithe ciklet e studimit te tyre me kohe te plote ne FAU se fillon pagesa e tarifes se shkollimit te tyre per vitin akademik 2022-2023.

Bazuar ne Vendimin e Bordit te Administrimit nr.22, date 27.07.2022 per pagesen e tarifes se shkollimit per vitin akademik 2022-2023 ju sqarojme si me poshte:

  1. Studentet te cilet e kane noten mesatare te vitit paraardhes nen 6(gjashte) duhet te paguajne tarifen e plote te shkollimit te tyre per 2022-2023 ne shumen 40,000(dyzetemije)leke;
  2. Studentet te cilet e kane noten mesatare te vitit paraardhes mbi 6(gjashte) – 9(nente) duhet te paguajne ½ e tarifes se shkollimit te tyre per 2022-2023 ne shumen 20,000(njezetemije)leke;
  3. Studentet perserites nga viti 1-5(pare-peste) te ciklit te integruar dhe nga viti 1-3(pare-trete) te ciklit bachelor(BAIND) duhet te paguajne tarifen e plote te shkollimit te tyre per 2022-2023 ne shumen 40,000(dyzetemije)leke;
  4. Studentet perserites te vitit te 5(peste) te ciklit te integruar dhe te vitit te 3(trete) te ciklit bachelor(BAIND) duhet te paguajne vetem per provimet qe do te japin per lendet e mbartura gjate vitit akademik 2022-2023;
  5. Studentet e Masterit Profesional do paguajne tarifen e shkollimit 2022-2023 ndare me 2 KESTE.
  6. Pagesa do te behet prane CREDINS BANK me faturen per arketim te cilen e gjeni ose ne zyren e finances ose ne faqen e web-it te FAU/ www.fau.edu.al.
  7. Pagesa e fatures do te dorezohet nga studenti ose me prezence te tij prane zyres aktuale te finances(godina e FIN/FAU) ose me e-mail vetem ne adresen e e-mailit te specialistes se finances se FAU kristinahyka21@gmail.com.

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, në University of Chieti, (Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara), Itali.
Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni në dokumentin e mëposhtëm:

Përfundoi me sukses Seminari ndërkombëtar, me pjesëmarrjen e profesorëve nga Pescara, Daniela Ladiana e Piero Rovigatti, të cilët përmes leksioneve të tyre sollën në Tiranë fragmente të arkitekturës parametrike e modulare, të projektuar nga studentët e Departamentit të Arkitekturës së Universitetit të Chieti-Pascara. Eksperienca e kolegëve në Itali i shërbeu studentëve të FAU si një praktikë njohëse me këtë arkitekturë, në të gjithë fazat e dizenjimit, projektimit, modelimit në softe 3D e deri në montimin përfundimtar. Një falenderim edhe për Mario Rainaldi e Chiara Iacovetti për asistencën e eksperiencën e sjellë!

Ditën e premte, 09.12.2022 në ambjentet e FAU në ndërtesën e UPT në orën 12:00, do të prezantohen dy botime alternative të lojës edukative ArchiGames – Mëso Arkitekturën duke Luajtur” ku të gjithë do të njohin 50 objekte me vlerë të trashëgimisë kulturore si për qytetin e Tiranës dhe qytetin e Shkodrës.

ArchiGames⠀


Bashkohuni me ne në aktivitetet e prezantimit të produkteve ArchiGames!

@archigames ⠀

Për realizimin i kësaj loje falenderojmë në mënyrë të veçant mbështetësit financiar.

Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes është mbështetësi financiar i ArchiGames.

#archigames # shkodra #tirana #shqiperi #albania #mesodukeluajtur #mesoarkitekturendukeluajtur #arkitektiishkodres #arkitektiitiranes #lojera #edukim # startup #inovacion ##sipermarrja #edonabilali #mishms

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Universiteti Politeknik i Tiranës
Rr. Muhamet Gjollesha, 54, Tiranë

tel/fax: +355.(0)4.2229045
info@fau.edu.al

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency