Gjeni në vijim udhëzuesin mbi pjesmarrjen në Studion e Diplomës për vitin akademik 2020-2021 për Departamentin e Arkitekturës (DA). Ky udhëzues ju orienton mbi fushat e kërkimit për katër atelietë e ngritura nga DA dhe për procedurat dhe afatet e regjistrimit.
Suksese

SHKARKONI UDHEZUESIN