FAU | 11.02.2021

Bashkengjitur gjeni shkresen e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Mbi zhvillimin e disa prej provimeve të lëndëve specifike në auditor”.

Do të njoftoheni në ditët në vijim mbi ndryshimet e mundshme në Strukturën mësimore si dhe datat e provimeve, të përshtatura sipas pikave të shkresës.

Kliko këtu për lexuar shkresën në Pdf:

SHKRESA MASR