Kompania Saint-Gobain është në fazat e para të organizimit të intervistave për pozicioinin e Internship Junior Ark/Ing Specifikues.

POZICIONI: Junior Arkitekt / Inxhinier Specifikues

KERKESAT PROFESIONALE

Te kete studiuar ne degen Arkitekture ose Inxhinieri ndertimi.
Te jete i/e afte te perdore Autocad (3D Max dhe Revit perbejne avantazh)
Te jete familiar/e me programet e design te Adobe (Photoshop & Illustrator)
Te jete i/e afte te perdore paketen Office (excel, word, powerpoint).
Gjuhet e huaja: Anglisht – nivel te larte
Gjermanisht / Italisht / Frengjisht ne nivel mesatar – perbejne avantazh

AFTESI PERSONALE

Te kete aftesi te mira komunikimi dhe pune ne skuader.
Te kete aftesi te mira analizuese dhe deshire per tu thelluar ne njohuri.
Te jete i/e organizuar dhe proaktiv.
Te kete iniciative per te marre per siper detyrat e departamentit te projekteve.
Te kete iniciative per te marre informacion nga burime te ndryshme brenda dhe jashte kompanise per te mbeshtetur zgjidhjet teknike qe do te specifikoje neper projekte.

DETYRAT KRYESORE:

Analizimi i projekteve te ndryshme per te evidentuar zgjidhjet dhe sistemet qe mund te mbuloje Saint-Gobain.
Pergatitja e analizave ekonomike te zgjidhjeve dhe sistemeve.
Studimi, analizimi dhe riprodhimi i detajeve ne dwg per tu implementuar ne projekte.
Ndertimi i sistemeve ne Revit.
Pergatitja e prezantimeve per zgjidhje komplekse per te gjitha punimet e nje projekti.
Ndjekje e ofertimeve te tenderimeve te ndryshme ne projekte.
Pergatitja e skedave teknike te sistemeve te SG te dedikuara per secilin projekt.
Pergatitja e relacioneve teknike per sistemet e SG.
Inspektim ne kantier te punimeve dhe zgjidhja e problematikave qe mund te paraqiten.

Shënim: Studentët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e aplikimit në adresën info@fau.edu.al
Aplikimet pranohen deri në datën 22.05.2022