Për studentët e interesuar për punësimin sezonal në Gjermani për vitin 2022.

Aplikimet tashmë janë të hapura për të gjithë studentët që dëshirojnë të marrin pjesë! Dorëzimi i dokumentave për aplikim mund të kryhet në zyrat e DIMAK Albania,

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr. 4, Bulevardi “Bajram Curri”, Tiranë nga ora 12:00 deri më në 16:30, në datat: 26 Janar, 28 Janar, 1 Shkurt, 3 Shkurt, 7 Shkurt, 9 Shkurt

Për më shumë informacione bëhuni pjesë e sesioneve informuese, të cilat zhvillohen çdo ditë nga 24 Janar deri më 5 Shkurt në orën 10:00 deri më 11:00 në platformën ZOOM përmes linkut: https://us02web.zoom.us/j/7185824855

Për të marrë pjesë në sesionet informuese duhet të plotësoni formën në link: https://forms.gle/catjhADuBbAACFMp7