Të nderuar kandidatë pjesëmarrës në konkursin e pranimit për kuotat e transferimit të studimeve, cikël i dytë studimi, trojeve dhe shtetasve të huaj, gjeni bashkangjitur përgjigjet e sakta të pyetjeve të tezës: