Profesorë Shqiptarë:

  • Prof. Agron LUFI
  • Prof. Andrea MALIQARI
  • Prof. As. Florian NEPRAVISHTA

Profesorë te huaj:

  • Prof. Adriana MIRI – Francë
  • Prof. Benedetto Di CRISTINA – Itali
  • Prof. Ezio GODOLI – Itali
  • Prof. Jean Jacques TERRIN – Francë
  • Prof. Paul Louis MEUNIER – Francë
  • Prof. Ulisse TRAMONTI – Itali