Orari mësimor, semestri I, java VI, viti 2023-2024

orari mesimor_sem1_VITI 1_JAVA 06
orari mesimor_sem1_VITI 2_JAVA 06
orari mesimor_sem1_VITI 3_JAVA 06
orari mesimor_sem1_VITI 4_JAVA 06
orari mesimor_sem1_VITI 5_JAVA 06
orari mesimor_sem1_5 VITE_JAVA 06
orari mesimor_sem1_MPRMK

Orari mësimor, semestri I, java I, viti akademik 2023-2024

orari mesimor_sem1_viti 1_JAVA 01
orari mesimor_sem1_viti 2_JAVA 01
orari mesimor_sem1_viti 3_JAVA 01
orari mesimor_sem1_viti 4_JAVA 01
orari mesimor_sem1_viti 5_JAVA 01
orari mesimor_sem1_5 vite_JAVA 01

Orari i provimeve të sezonit të vjeshtës, viti akademik 2022 – 2023

Viti I Arkitekture, Urbanistike, Dizajn
Viti II Arkitekture, Urbanistike, Dizajn
Viti III Arkitekture, Urbanistike, Dizajn
Viti IV Arkitekture, Urbanistike, Dizajn
Viti V Arkitekture, Urbanistike, Dizajn
MPRMK

Orari i ndryshyar i provimeve të sezonit të verës, viti akademik 2022-2023. (Ndryshimet paraqitem me ngjyrë të verdhë)

Viti I Arkitekture, Urbanistike, Dizajn
Viti II Arkitekture, Urbanistike, Dizajn
Viti III Arkitekture, Urbanistike, Dizajn
Viti IV Arkitekture, Urbanistike, Dizajn
Viti V Arkitekture, Urbanistike, Dizajn
MPRMK

Orari mësimor i përditësuar, semesti II, viti akademik 2022-2023

orari mesimor_sem2_viti 1_JAVA 03
orari mesimor_sem2_viti 2_JAVA 03
orari mesimor_sem2_viti 3_JAVA 03
orari mesimor_sem2_viti 4_JAVA 03
orari mesimor_sem2_viti 5_JAVA 03
orari mesimor_sem2_5 vite_JAVA 03
orari mesimor_sem2_MPRMK

Orari i ndryshuar i provimeve, sezoni i dimrit, viti akademik 2022-2023

Viti I-Arkitekture-Urbanistike-Dizajn
Viti II-Arkitekture-Urbanistike-Dizajn
Viti III-Arkitekture-Urbanistike-Dizajn
Viti IV-Arkitekture-Urbanistike-Dizajn
Viti V-Arkitekture-Urbanistike-Dizajn
MPRMK-Arkitekture-Urbanistike-Dizajn

Orari mësimor i përditësuar, java VI, viti akademik 2022-2023.

orari mesimor_sem1_viti 1
orari mesimor_sem1_viti 2
orari mesimor_sem1_viti 3
orari mesimor_sem1_viti 4
orari mesimor_sem1_viti 5
orari mesimor_sem1_5 vite
ORARI_MPRMK_FAU_Sem 1

Orari i provimeve të vjeshtës, viti akademik 2021-2022

Orari i provimeve arkitekture, urbanistike, dizajn
Master profesional restauro

Orari i provimeve të verës 2021-2022 (Azhornuar datë 10.06.2022)

Orari_Provimeve_Viti_1
Orari_Provimeve_Viti_2
Orari_Provimeve_Viti_3
Orari_Provimeve_Viti_4
Orari_Provimeve_Viti_5
Orari_Provimeve_5Vite
Orari Provimeve Vera 2021-2022_MPRMK

Orari mësimor, semestri II, viti akademik 2021-2022, dt. 25/03/2022 (i përditësuar)

orari mesimor_sem2_viti1
orari mesimor_sem2_viti2
orari mesimor_sem2_viti3
orari mesimor_sem2_viti4
orari mesimor_sem2_viti5
orari mesimor_sem2_5vite
orari mesimor_sem2_MPRMK

Orari i provimeve, sezoni i dimrit 2021-2022

Orari-provimeve_dimer_2021-2022_viti-1
Orari-provimeve_dimer_2021-2022_viti-2
Orari-provimeve_dimer_2021-2022_viti-3
Orari-provimeve_dimer_2021-2022_viti-4
Orari-provimeve_dimer_2021-2022_viti-5
Orari-provimeve_dimer_2021-2022_5-Vite
Orari provimeve_dimer_2021-2022_MPRMK

Orari mësimor, semestri I, java VIII

orari mesimore_sem1_viti 1_JAVA 08_211206
orari mesimore_sem1_viti 2_JAVA 08_211206
orari mesimore_sem1_viti 3_JAVA 08_211206_02
orari mesimore_sem1_viti 4_JAVA 08_211206_01
orari mesimore_sem1_viti 5_JAVA 08_211206_01

orari mesimore_sem1_5 vite_JAVA 08_211206_02
 mesimore_sem1_mprmk_02

Orari mësimor, java VII:
orari mesimore_sem1_viti 1_JAVA 07_211130
orari mesimore_sem1_viti 2_JAVA 07_211130
orari mesimore_sem1_viti 3_JAVA 07_211130
orari mesimore_sem1_viti 4_JAVA 07_211130_01
orari mesimore_sem1_viti 5_JAVA 07_211130
orari mesimore_sem1_5 vite_JAVA 07_211130_01


Orari mësimor, java IV:
orari mesimore_sem1_VITI 1_JAVA 04_211105
orari mesimore_sem1_VITI 2_JAVA 04_211105
orari mesimore_sem1_VITI 3_JAVA 04_211105
orari mesimore_sem1_VITI 4_JAVA 04_211105
orari mesimore_sem1_VITI 5_JAVA 04_211105
orari mesimore_sem1_5 vite_JAVA 04_211105
orari mesimore_sem1_MPRMK_JAVA 02_211105

Orami mësimor i përditësuar, java III

orari mesimore_sem1_viti 1_JAVA 3_01

orari mesimore_sem1_viti 2_JAVA 3_01

orari mesimore_sem1_viti 4_JAVA 3_01

orari mesimore_sem1_viti 5_JAVA 3_01

orari mesimore_sem1_viti 5_JAVA 3_01_1

orari mesimore_sem1_5 vite_JAVA 3_01

orari mesimore_sem1_mprmk_java 01

Orami mësimor, semestri I, java 01-02, viti 2021-2022
Orari FAU_SEM 1_2021-2022_VITI 1_211017
Orari FAU_SEM 1_2021-2022_VITI 2_211017
Orari FAU_SEM 1_2021-2022_VITI 3_211017
Orari FAU_SEM 1_2021-2022_3 VITE_211017

FAU | 11.04.2021 i perditesuarOrari i provimeve të vjeshtës 2020-2021:

Orari Provimeve Vjeshta_ARK_URB_DIZ_5 VITE_ 2020-2021 dt.29.08.2021 Orari Provimeve Vjeshta_MPRMK_ 2020-2021 dt.29.08.2021

Orari i provimeve të verës 2020-2021:
5 Vite, Masteri i Restauros, Viti I, Viti II, Viti III, Viti IV, Viti V

Pèr orarin e Semestrit tè Dytë nè degët:

  • Arkitekturè | profili Arkitekturè 
  • Arkitekturè | profili Urbanistikè
  • Dizajn

Klikoni këtu :

Orari FAU_SEM 2_2020-2021_VITII 1_210411

Orari FAU_SEM 2_2020-2021_VITII 2_210411

Orari FAU_SEM 2_2020-2021_VITII 3_210411

Orari FAU_SEM 2_2020-2021_VITII 4_210411

 Orari FAU_SEM 2_2020-2021_VITII 5_210411

Orari FAU_SEM 2_2020-2021_5 VITE BASHKE_210411

Pèr orarin e Semestrit tè Dytë nè

“Master Profesional në Restaurim Monumentesh Kulture”

Klikoni këtu :    Orari FAU_SEM 2_2020-2021_MPRK_210327


——————————————————————————————————————–

FAU | 17.02.2021

Orari i Përditësuar i Provimeve te Dimrit 2020  -2021 

sipas Struktures se Ndryshuar Mesimore 2020 – 2021

  1. Pèr orarin e provimeve nè

“Master Profesional në Restaurim Monumentesh Kulture” 

klikoni këtu :

Orari Provimeve dimri 2020-2021_MASTERI RESTAURIM_02

2. Pèr orarin e provimeve nè deget e tjera 

klikoni këtu:FAU | 30.11.2020Pèr orarin e Semestrit tè Parë nè degët:

  • Arkitekturè | profili Arkitekturè 

Klikoni këtu : ORARI FAU ARKITEKTURA SEM I VA 2020-21

  • Arkitekturè | profili Urbanistikè

Klikoni këtu : ORARI FAU URBANISTIKA SEM I VA 2020-21

  • Dizajn

Klikoni këtu : ORARI FAU DIZAJN SEM I VA 2020-21

Për të gjitha bashkë,

klikoni këtu : ORARI mesim online_Sem 1_2020-21_22 nentor 2020 – CopyPèr orarin e Semestrit tè Parë nè

“Master Profesional në Restaurim Monumentesh Kulture”

Klikoni këtu :    MpRMK_Orari_mesimor_20-21_semestri I_rev