Orami mësimor, semestri I, java 01-02, viti 2021-2022
Orari FAU_SEM 1_2021-2022_VITI 1_211017
Orari FAU_SEM 1_2021-2022_VITI 2_211017
Orari FAU_SEM 1_2021-2022_VITI 3_211017
Orari FAU_SEM 1_2021-2022_3 VITE_211017

FAU | 11.04.2021 i perditesuarOrari i provimeve të vjeshtës 2020-2021:

Orari Provimeve Vjeshta_ARK_URB_DIZ_5 VITE_ 2020-2021 dt.29.08.2021 Orari Provimeve Vjeshta_MPRMK_ 2020-2021 dt.29.08.2021

Orari i provimeve të verës 2020-2021:
5 Vite, Masteri i Restauros, Viti I, Viti II, Viti III, Viti IV, Viti V

Pèr orarin e Semestrit tè Dytë nè degët:

  • Arkitekturè | profili Arkitekturè 
  • Arkitekturè | profili Urbanistikè
  • Dizajn

Klikoni këtu :

Orari FAU_SEM 2_2020-2021_VITII 1_210411

Orari FAU_SEM 2_2020-2021_VITII 2_210411

Orari FAU_SEM 2_2020-2021_VITII 3_210411

Orari FAU_SEM 2_2020-2021_VITII 4_210411

 Orari FAU_SEM 2_2020-2021_VITII 5_210411

Orari FAU_SEM 2_2020-2021_5 VITE BASHKE_210411

Pèr orarin e Semestrit tè Dytë nè

“Master Profesional në Restaurim Monumentesh Kulture”

Klikoni këtu :    Orari FAU_SEM 2_2020-2021_MPRK_210327


——————————————————————————————————————–

FAU | 17.02.2021

Orari i Përditësuar i Provimeve te Dimrit 2020  -2021 

sipas Struktures se Ndryshuar Mesimore 2020 – 2021

  1. Pèr orarin e provimeve nè

“Master Profesional në Restaurim Monumentesh Kulture” 

klikoni këtu :

Orari Provimeve dimri 2020-2021_MASTERI RESTAURIM_02

2. Pèr orarin e provimeve nè deget e tjera 

klikoni këtu:FAU | 30.11.2020Pèr orarin e Semestrit tè Parë nè degët:

  • Arkitekturè | profili Arkitekturè 

Klikoni këtu : ORARI FAU ARKITEKTURA SEM I VA 2020-21

  • Arkitekturè | profili Urbanistikè

Klikoni këtu : ORARI FAU URBANISTIKA SEM I VA 2020-21

  • Dizajn

Klikoni këtu : ORARI FAU DIZAJN SEM I VA 2020-21

Për të gjitha bashkë,

klikoni këtu : ORARI mesim online_Sem 1_2020-21_22 nentor 2020 – CopyPèr orarin e Semestrit tè Parë nè

“Master Profesional në Restaurim Monumentesh Kulture”

Klikoni këtu :    MpRMK_Orari_mesimor_20-21_semestri I_rev