FAU | 27.11.2020Pèr orarin e Semestrit tè Parë nè degët:

  • Arkitekturè | profili Arkitekturè 

Klikoni këtu : ORARI FAU ARKITEKTURA SEM I VA 2020-21

  • Arkitekturè | profili Urbanistikè

Klikoni këtu : ORARI FAU URBANISTIKA SEM I VA 2020-21

  • Dizajn

Klikoni këtu : ORARI FAU DIZAJN SEM I VA 2020-21

Për të gjitha bashkë,

klikoni këtu : ORARI mesim online_Sem 1_2020-21_22 nentor 2020 – CopyPèr orarin e Semestrit tè Parë nè

“Master Profesional në Restaurim Monumentesh Kulture”

Klikoni këtu :    MpRMK_Orari_mesimor_20-21_semestri I_rev