Kontakt shpk është një kompani ndërtimi që operon në tregun shqiptar që prej vitit 1999. Kontakt kerkon te shtoje ekipin e arkitektures ne te gjitha nivelet.

1. Studente ne vitin V
2. Te sapodiplomuar 
3. Me eksperience 0- 1 vjecare


Detyrat dhe Përgjegjësit qe kryen departamenti i Arkitektures, repektivisht sipas nivelit jane:


Dorëzimi i projektit arkitektonik i cili përmban:

  1. Projekt konceptual
  2. Projekt skematik
  3. Projekt i detajuar
  4. Projekt i zbatimit
  5. Preventivim
  6. Tenderim
  7. Zbatim
  8. ProjektAs –Build

Detyra të tjera që nuk janë përmendur specifikisht më sipër, dhe që janë në funksion të përmbushjes së detyrave nga ana e tij/saj.


Aplikantet duhet te:


1. Të jene ne proces/ te kenë perfunduar masterin shkencor në Arkitekture.

2. Të ketë aftësi organizative.

3. Njohës i programeve si Autocad, Revit, 3D Max, Illustrator, Photoshop

4. Njohës i programeve bazë kompjuterike të paketës Microsoft Office


Mënyra e Aplikimit:
Aplikoni duke derguar CV-ne tuaj dhe portofol të punëve të tyre në adresën e emailit amela.dulla@kontakt.al deri me date 20.12.2021!