Konferenca organizohet nga Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranes, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës.

DATAT DHE AFATET E RËNDËSISHME:

– Dorëzimi i abstrakteve 08.05.2023

– Njoftimi i pranimit të abstrakteve 15.05.2023

– Afati i regjistrimit 22.05.2023

– Datat e Konferencës 22-23.06.2023

– Dorëzimi i punimit përfundimtar 31.07.2023

Ju lutemi dërgoni abstraktet në adresën: 2023.ifau@gmail.com

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni te: https://www.architettura.unicampania.it/eventi/694

IFAU 2023 – Call

IFAU 2023 – Call

IFAU23_SC

MANIFESTO