Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Departamenti i Urbanistikës, kërkon të punësojë 1 (një) personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Lektor i cili do të angazhohet për lëndët:

  1. Lektor në lëndën “Analizë qyteti dhe territori”
  2. Asistent-lektor në lëndën “Urbanistikë”

Informacion mbi kriteret dhe dokumentacionin gjeni ne linkun:

http://www.upt.al/vendepune/938-fau-njoftim-per-shpallje-konkursi-publik-2