Njoftohen të gjithë studentët e vitit të parë ( Arkitekturë, Urbanistikë, Interior Design ), se në email-et e tyre do të gjejnë një link të dedikuar, në të cilin duhet të deklarojnë statusin e vaksinimit në platformën e-learning të shkollës.


Faleminderit,
Stafi FAU