Të dashur kandidatë!

Për ju që keni zgjidhur të studioni në një nga tre degët që ofron Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU), Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) ju njoftojmë se afati i fundit për t’u regjistruar në Testin e Pranimit është data 17 Gusht 2019.

TESTIN E PRANIMIT DO TË JETË PA PAGESË PËR KANDIDATËT.

Nxitohuni të regjistroheni!

Regjistrimi bëhet pranë sekretarisë së Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)
Adresa: Rruga: “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, Tirane
Ora 10.00 – 16.00

TESTI I PRANIMIT
1. Testi i Pranimit do të zhvillohet datën 20 Gusht 2019, Ora 12.00 -15.00 pranë Pallatit të Kongreseve.
2. Testi i pranimit bazohet në njohuritë e fituara gjatë shkollës së mesme.
3. Përgjigjet e pyetjeve do të jenë me alternativa dhe korrigjimi i testit do të bëhet i automatizuar.

FAU ju uron suksese!