Gjeni në dokumentin e mëposhtëm informacionin në lidhje me datat e sezonit të Diplomave në Programin e Ciklit të Dytë të studimeve, Master Profesional, në “Restaurim Monumentesh Kulture”.