Njoftim mbi datat e sezonit te diplomave ne Arkitekturë, Profili Arkitekt.

Kontrolli 1  i diplomes (dhe i treti per te mbarturit) do te behet ne dt. 26 mars 2021.

Dorezimi  i diplomes do te jete ne dt. 1 prill 2021

Mbrojtja i diplomes do te behet ne datat   7 / 8 prill 2021

Ne kontrollin 1 do te dorezohen te plotesuar edhe formularet D1 dhe D2.

Keta formulare mund ti shkarkoni ne linkun:

Formularet duhet te plotesohen dhe te firmosen nga studenti dhe nga udheheqesi i Diplomes.

Per menyren e zhvillimit te kontrolleve, nese do te jene ne auditor apo online do te njoftoheni ne ditet ne vazhdim.

ju urojme suksese.