Njoftim lidhur me aksesin ne bibliotekat online

Në web të FAU-t https://fau.edu.al/burime-online-2/ Do tju shqafen disa mënyra aksesimi në bibliotekat kombëtare dhe ndërkombëtare.

Aksesi në burimet online si: Biblioteka ShkencoreBibliotekat COBISSBiblioteka Kombëtare është i lirë. 

Aksesi në Bibloteka Digitale – Ulibrary, kërkon LogIn Per info te mëtejshme kliko: https://fau.edu.al/burime-online-2/ose në linkun: https://ulibrary.rash.al/