Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus +, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete, për stafin e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, në Universitetin IUAV, Venezia, Itali.

Informacionin në lidhje me dokumentacionin dhe afatet kohore e gjeni në dokumentin më poshtë:

Afati për aplikim, pranë Drejtorisë së Komunikimit dhe Koordinimit në UPT:

Deri më 11 tetor 2021