Marsida Tuxhari, diplomohet për Arkitekturë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit në vitin 2004. Në vitin 2009 përfundon studimet Master i Nivelit të Dytë, në Universitetin e Romës “La Sapienza”. Me mbrojtjen e temës “Arkitektura Për Shëndetsinë” ( Programimi, projektimi dhe menaxhimi i strukturave spitalore dhe territoriale në vëndet në zhvillim), merr vlerësimin maksimal dhe lavdërime.
Në vitin 2017 ka mbrojtur dizertacionin me temë: “Riorganizimi optimal i strukturave spitalore nëpërmjet teorisë së grafeve”.
Marsida Tuxhari kontribuon si lektore në Departamentin e Restaurimit dhe Teknolgjsë të Arkitekturës, që prej vitit 2004.

Kontakt: marsida.tuxhari@fau.edu.al

Mësimdhënia:

  • Fizikë Ambientale
  • Projektim Ambiental