Lista e studenteve te vitit te pare te FAU marre nga QSHA,

te cilet e kane noten mesatare te shkolles se mesme,

pershire edhe notat e matures shteterore nga 9(nente) – 10(dhjete)

si dhe qe perfitojne burse dhe perjashtim nga tarifa e shkollimit

per vitin akademik 2020-2021.

Kliko ketu:

shkresa e studenteve me mesatare mbi 9 – 10