mezini

Ka kryer studimet e larta pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, dega Arkitekturë në vitet 2001-2006. Është diplomuar në Master të Nivelit të Dytë në Arkitekturë pranë Universitetit Epoka (2009-2011). Në dhjetor 2016 ka mbrojtur gradën shkencore Doktor në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, Universiteti Politeknik i Tiranës.

Ka eksperiencë profesionale në projektim që prej vitit 2006 dhe si arkitekte e liçensuar prej 2007. Në fushën akadamike është angazhuar pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës që prej vitit 2006 e në vazhdim kryesisht në lëndët e projektimit.

 Kontakt: ledita.mezini@fau.edu.al

Mësimdhënia

  • Studio Arkitekture 5, 6
  • Adaptim Arkitektonik
  • Kerkim Shkencor + Etike Profesionale
  • Praktike Profesionale