Kuotat e pranimit për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës.