Në vazhdimësi të njoftimit, datë 6 Janar 2023, për pagesën e tarifës së shkollimit, njoftohen të gjithë studentët se duhet ta kryejnë pagesën përpara fillimi të sezonit dimëror të provimeve, për vitin akademik 2022-2023.