Të gjithë aplikantët të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë për: Transferim studimesh, Program i II-të studimi dhe Trojet,
ju njoftojmë se Testi i Pranimit për programet e studimit të ofruara nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës do të zhvillohet në datë 16 Shtator 2022, ora 11:00, pranë ambienteve të FAU.

Bashkangjitur gjeni listat e aplikantëve për transferim studimesh dhe trojet.

Transferimet:

NR.EmërAtësiMbiemër
1BLEANABLERIMMEÇA
2ANASTASIAROMEODHIMTRI
3KLEVIJASHARBUSHAJ
 4TREJSIFAISALQEHAJAJ
5FJONAMYNYRBEQIRAJ
6MARINAARTURSHEHI

Trojet:

NR.EmërAtësiMbiemër
1ATHINAATIPALIMI
2ARLJINDAILJMADETKURTOVIÇ