Prezantimi Konkursit që do të mbahej sot më datë 21 Tetor do të kryhet më datë 28 Tetor ora 10:30.
Ambasadori Fabrizio Bucci do të shpallë, në Konferencë për shtyp, tenderin me objekt projektimin e Ambasadës së re të Italisë.
Ju presim!

28 tetor 2021
Ora 10:30
Politekniku i Tiranës
Aula Magna Silvano Pedrollo

Për më shumë informacion vizitoni:
https://ambtirana.esteri.it