Në kuadër të fokusit që ka zyra e karrierës për të informuar studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës mbi mundësitë e punësimit që ofrohen nga kompani të ndryshme brenda dhe jashtë vendit po ju bëjmë me dije se kompania e punësimit HR Dimension invest in people paraqet mundësi punësimi në Architect – 3D Designer.
Për informacion më të detajuar: