Kompania Saint Gobain Albania shpk. hap thirrjen për internship 1-vjecar me pagesë për studentët e ciklit të studimeve master në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit dhe në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës.

Saint-Gobain Construction Products Albania bën pjesë në grupin industrial, lider botëror në prodhimin e materialeve të ndërtimit, Saint-Gobain Group

Kandidatët e përzgjedhur nga praktika do të kenë mundësinë të njihen me Saint-Gobain, të studiojnë dhe të mësojnë të gjitha produktet dhe sistemet e kërkuara për çdo lloj ndërtese, të mësojnë nga ekipi i produktit dhe projektit, të mësojnë menaxhimin e projektit dhe mbikqyrjen e sitit, të ndërveprojnë me Architect studiot pjesë e portofolit, të ndërtojnë bazën e të dhënave elektronike BIM me dokumentacion teknik, të kryejnë vlerësime të kostos, të kuptojnë ciklin e prodhimit dhe tema të tjera të lidhura, duke investuar në rritjen tuaj akademike dhe profesionale. Lutemi të dërgoni CV tuaj në adresën: zyraekarrieres@upt.al