Në kuadër të marrveshjes bilaterale,

Erasmus + Programe Key Action 1,

ndërmjet: 

Universitetit të Shkencave të Aplikuara të Anhalt (Gjermani)

dhe

Universitetit Politeknik të Tiranës,

hapet thirrja për aplikime.

Ju lutem, nese jeni te interesuar,

klikoni në:

thirrja Erasmus Anhalt University